INFORMACIJA APIE STUDIJŲ PROGRAMAS, studijų dalykų aprašai

Priėmimo reikalavimai
Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I pakopos (bakalauro) studijas 2015 metais taisyklės
Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto II pakopos (magistrantūros) studijas 2015 metais taisyklės
Užsienio valstybių piliečių priėmimo į Mykolo Romerio universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijas 2015 metais tvarka

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Akademinių kreditų pripažinimo tvarka
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas

Kvalifikacijos reikalavimai ir taisyklės
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas

Egzaminų taisyklės, vertinimo, pažymių ir baigimo reikalavimai
Studijų rezultatų vertinimo tvarka (aktuali redakcija)

Praktikos
Praktinio mokymo nuostatai

Studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai


Priėmimo metai:

Pakopa:


Dalykų aprašai: