INFORMACIJA APIE STUDIJŲ PROGRAMAS, studijų dalykų aprašai

Priėmimo metai:

Pakopa:


Dalykų aprašai:

 • Laisvieji dalykai

  Dalyko pavadinimas

  Semestras

  Akademinis rašymas

  Rudens

  Amerikos studijos

  Rudens

  Azijos šalių kalbos: japonų kalba

  Rudens

  Pavasario

  Azijos šalių kalbos: kinų kalba

  Rudens

  Pavasario

  Balkanų nacionalizmas ir etniniai konfliktai

  Pavasario

  Baudžiamosios teisės filosofija

  Rudens

  Bioetika

  Rudens

  Centrinės Azijos ir Kaukazo regiono geopolitika

  Rudens

  Pavasario

  Darbo sutartis

  Rudens

  Darbo teisė

  Pavasario

  Darni miesto plėtros politika ir klimato kaita

  Rudens

  Pavasario

  Demokratija: praeitis, dabartis, ateitis

  Rudens

  Pavasario

  Diskurso analizė

  Rudens

  Dokumentalistika

  Rudens

  Efektyvios komunikacijos svarba visuomeniniame gyvenime

  Rudens

  Elektroninės valdžios pagrindai

  Rudens

  Elektroniniai dokumentai ir jų apsauga

  Pavasario

  Elitas ir lyderystė

  Rudens

  ES institucijos ir administravimas

  Rudens

  Pavasario

  ES plėtimasis į Rytus

  Rudens

  Pavasario

  Etniškumas, multikultūriškumas ir globalizacija

  Rudens

  Pavasario

  Europeizacija: procesas ir rezultatai

  Rudens

  Pavasario

  Europietiškosios tapatybės esmė ir problemos

  Pavasario

  Europos administracinė teisė

  Rudens

  Europos integracijos procesas ir ES institucijų funkcionavimas

  Rudens

  Europos ir tarptautinė sutarčių teisė

  Rudens

  Filosofija ir politika filmuose

  Pavasario

  Finansų apskaita

  Rudens

  Finansų valdymas verslo informacinėse sistemose

  Rudens

  Fizinis rengimas (pagal pasirinktas sporto šakas)

  Rudens

  Pavasario

  Gamtamokslinis pasaulio suvokimas būsimajai karjerai

  Rudens

  Globali politika: teorijos, tarptautiniai santykiai ir saugumas

  Rudens

  Pavasario

  Informacijos paieška

  Pavasario

  Informacinės valdymo sistemos

  Pavasario

  Intelektinės nuosavybės apsauga muitinėje

  Rudens

  Interesų grupės ir lobizmas

  Pavasario

  Investicijų politika Lietuvoje

  Rudens

  Pavasario

  Įtinklintos organizacijos

  Pavasario

  Įvadas į pasaulinės aplinkosaugos valdymą

  Rudens

  Pavasario

  Įvaizdžio vadyba

  Rudens

  JK ir JAV šalityra

  Rudens

  Karjeros projektavimas

  Pavasario

  Komunikacija organizacijoje

  Pavasario

  Konfliktų valdymo pagrindai

  Rudens

  Korėjiečių kalba

  Rudens

  Kriminalistika

  Rudens

  Kriminalistikos technika: teorija ir praktika

  Rudens

  Kriminologija

  Pavasario

  Kritinio mąstymo ugdymas

  Rudens

  Kultūros studijos

  Rudens

  Kūrybinė "Demola" praktika

  Rudens

  Pavasario

  Lyderystė žinių visuomenėje

  Rudens

  Lietuvių kalba pažengusiems

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvių kalbos pagrindai

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvos istorija: tauta, kultūra ir tradicijos

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvos kultūros istorija

  Pavasario

  Lietuvos politika ir kultūra

  Pavasario

  Lyginamoji Centrinės ir Pietryčių Europos istorija (nuo 1683 m. iki dabar)

  Rudens

  Pavasario

  Meno terapija (socialiniame darbe)

  Pavasario

  Nepaprastųjų situacijų valdymo teorija

  Rudens

  Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje

  Pavasario

  Norvegų kalba A1.1

  Pavasario

  Norvegų kalba A1.2

  Rudens

  Nusikaltimo vietos tyrimas

  Rudens

  Organizuotas nusikalstamumas ir jo teisinis vertinimas

  Rudens

  Pagrindinių žmogaus teisių filosofija Europos Sąjungos teisėje

  Pavasario

  Partijos ir jų sistemos ES

  Rudens

  Pavasario

  Politika ir etika Alasdair'o MacIntyre'o filosofijoje

  Pavasario

  Politikos filosofija

  Pavasario

  Politinės ideologijos ir partijos

  Pavasario

  Postmoderni politinė filosofija

  Rudens

  Pavasario

  Pozityvaus mąstymo ugdymas

  Rudens

  Prancūzų kalba (pradedantiesiems)

  Pavasario

  Protokolas ir etiketas

  Pavasario

  Religinių institucijų socialinė veikla

  Pavasario

  Savivaldos teisė

  Rudens

  Socialinis darbas su vaiku ir šeima

  Rudens

  Sprendimų priėmimo modeliavimas

  Rudens

  Strateginis valdymas

  Rudens

  Pavasario

  Sveikata ir fizinis aktyvumas

  Rudens

  Pavasario

  Šiuolaikinė saugumo politika

  Rudens

  Pavasario

  Šiuolaikinis Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas: politika, tarptautiniai santykiai ir ekonominė plėtra

  Rudens

  Pavasario

  Tarnybinė veikla ir žmogaus teisės

  Rudens

  Pavasario

  Tarpininkavimo socialiniame darbe pagrindai

  Pavasario

  Tarptautinė privatinė teisė

  Rudens

  Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

  Rudens

  Pavasario

  Tarptautinės prekybos ir muitinių organizacijos

  Rudens

  Tarptautinis ir nacionalinis arbitražas

  Pavasario

  Tarptautinių pervežimų logistika

  Pavasario

  Teisės filosofija

  Rudens

  Teisės informatika

  Pavasario

  Teisinės derybos ir mediacija

  Pavasario

  Teismo medicina

  Pavasario

  Tolimųjų Rytų kultūros: Kinija, Korėja, Japonija

  Pavasario

  Valdymo psichologija

  Rudens

  Verslo anglų kalba

  Rudens

  Pavasario

  Verslo informacinės technologijos

  Pavasario

  Verslumas ir savisamda

  Rudens

  Vidurio ir Rytų Europa XX-XXI a.

  Pavasario

  Viešosios nuosavybės įgyvendinimas

  Pavasario

  Vokiečių kalba (pradedantiesiems)

  Pavasario

  XX a. demokratijos pasaulis: demokratijos pakilimai ir atoslūgiai

  Rudens

  Žmogaus teisių standartai penitencinėje sistemoje

  Pavasario

 • Bendrieji universitetiniai dalykai

  Dalyko pavadinimas

  Semestras

  Akademinis rašymas

  Rudens

  Antikos kultūra

  Rudens

  Bioetika

  Rudens

  Dalykinė kalba

  Rudens

  Pavasario

  Edukologija

  Rudens

  Ekonomikos teorija

  Pavasario

  Estetika

  Pavasario

  Etika

  Pavasario

  Europos studijos

  Pavasario

  Filosofija

  Rudens

  Pavasario

  Informatika

  Pavasario

  Islamo studijų įvadas

  Pavasario

  JK ir JAV šalityra

  Rudens

  Logika

  Rudens

  Pavasario

  Mediacijos pagrindai

  Rudens

  Menotyra

  Pavasario

  Mokslo filosofija

  Rudens

  Pilietinė visuomenė

  Rudens

  Politologija

  Rudens

  Prancūzijos šalityra

  Pavasario

  Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

  Rudens

  Pavasario

  Psichologija

  Rudens

  Religijų studijos

  Rudens

  Retorika

  Rudens

  Sociologijos įvadas

  Pavasario

  Studijų įvadas

  Rudens

  Pavasario

  Sveika gyvensena

  Rudens

  Pavasario

  Šiuolaikinė lietuvių kultūra

  Pavasario

  Šiuolaikinė literatūra

  Rudens

  Šiuolaikinė matematika

  Rudens

  Teisės pagrindai

  Rudens

  Tolimųjų Rytų kultūros: Kinija, Korėja, Japonija

  Pavasario

  Vadyba

  Rudens

  Pavasario

  Vokietijos šalityra

  Pavasario

 • MRU mainų studentams užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų sąrašas

  Dalyko pavadinimas

  Semestras

  Akademinis raštingumas

  Rudens

  Alternatyvusis ginčų sprendimas

  Rudens

  Amerikos studijos

  Rudens

  Pavasario

  Andragogikos pagrindai

  Rudens

  Antroji dalykinė užsienio kalba (Teisės kalba)

  Pavasario

  Antroji dalykinė užsienio kalba (Verslo kalba)

  Rudens

  Antroji užsienio kalba B1

  Rudens

  Antroji užsienio kalba B2

  Pavasario

  Antroji užsienio kalba 1

  Rudens

  Antroji užsienio kalba 2

  Pavasario

  Aplinkos apsaugos teisė

  Pavasario

  Asmenybės teorijos

  Pavasario

  Atkuriamasis teisingumas

  Pavasario

  Azijos šalių kalbos: japonų kalba

  Pavasario

  Balkanų nacionalizmas ir etniniai konfliktai

  Pavasario

  Bioetika

  Rudens

  Centrinės Azijos ir Kaukazo regiono geopolitika

  Rudens

  Pavasario

  Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Teisės kalba ir komunikacija) + kursinis darbas

  Pavasario

  Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Verslo kalba ir komunikacija)

  Rudens

  Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Viešojo administravimo kalba ir komunikacija)

  Pavasario

  Dalykinės kalbos teorija

  Pavasario

  Darbo teisė

  Pavasario

  Darbo teisė

  Pavasario

  Darni miesto plėtros politika ir klimato kaita

  Rudens

  Pavasario

  Dėmesys, atmintis ir išmokimas

  Rudens

  Demografija

  Pavasario

  Demokratija: praeitis, dabartis, ateitis

  Rudens

  Pavasario

  Derybos teisiniuose ginčuose

  Pavasario

  Diplomatinė ir konsulinė teisė

  Pavasario

  Dirbtinis intelektas žaidimuose

  Rudens

  Diskurso analizė

  Rudens

  Draudimas

  Rudens

  Duomenų bazės

  Rudens

  Duomenų rinkimo taktika

  Pavasario

  Duomenų struktūros ir algoritmai

  Pavasario

  Ekonomikos sociologija

  Pavasario

  El. mokėjimų rinkos

  Rudens

  Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

  Rudens

  Elektroninės paslaugos

  Rudens

  Elektroniniai atsiskaitymai

  Rudens

  Elektroninio verslo informacinės sistemos

  Pavasario

  Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

  Rudens

  Elektroninio verslo teisinė aplinka

  Rudens

  E-marketingas ir rinkos tyrimai

  Pavasario

  Emocijos ir motyvacija

  Rudens

  ES institucijos ir administravimas

  Rudens

  Pavasario

  ES plėtimasis į Rytus

  Rudens

  Pavasario

  Etniškumas, multikultūriškumas ir globalizacija

  Rudens

  Pavasario

  Europeizacija: procesas ir rezultatai

  Rudens

  Pavasario

  Europos administracinė teisė

  Rudens

  Europos integracijos procesas ir ES institucijų funkcionavimas

  Rudens

  Europos ir tarptautinė bendrovių teisė

  Rudens

  Europos ir tarptautinė darbo teisė

  Rudens

  Europos ir tarptautinė konkurencijos teisė

  Pavasario

  Europos ir tarptautinė nemokumo teisė

  Rudens

  Europos ir tarptautinė sutarčių teisė

  Rudens

  Europos Sąjungos institucinė teisė

  Pavasario

  Europos Sąjungos teisminė sistema

  Pavasario

  Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimas

  Pavasario

  Filosofija

  Pavasario

  Filosofija ir politika filmuose

  Pavasario

  Finansinių investicijų ir investicinių projektų valdymas

  Pavasario

  Finansų valdymas

  Rudens

  Fiskalinė politika ir monetarinis reguliavimas

  Pavasario

  Gyvenimo kokybės sociologija

  Rudens

  Rudens

  Gyvenimo raidos sociologija

  Rudens

  Rudens

  Globali politika: teorijos, tarptautiniai santykiai ir saugumas

  Rudens

  Pavasario

  Globalizacijos sociologija

  Pavasario

  Gretinamoji leksikologija ir leksikografija

  Pavasario

  Grupių psichologija

  Pavasario

  Grupių vedimo praktikumas

  Rudens

  Inovatyvūs užsienio kalbos mokymo metodai

  Rudens

  Intelektinė nuosavybė

  Pavasario

  Investicijų politika Lietuvoje

  Rudens

  Pavasario

  IT projektų vadyba

  Rudens

  Įvadas į pasaulinės aplinkosaugos valdymą

  Rudens

  Pavasario

  Įvadas į Rytų Azijos visuomenę: kultūriniai, politiniai ir ekonominiai aspektai

  Rudens

  Įvadas į sveikatos psichologiją

  Rudens

  Įvadas į teisės psichologiją

  Rudens

  Įvaizdžio vadyba

  Rudens

  JK ir JAV šalityra

  Rudens

  Jutimai ir suvokimas

  Pavasario

  Kalbotyros įvadas

  Rudens

  Kiekybiniai sociologinių tyrimų metodai

  Rudens

  Klinikinė psichologija

  Pavasario

  Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai

  Pavasario

  Kompiuterinė grafika

  Pavasario

  Kompiuterinis aplinkų kūrimas

  Rudens

  Kompiuterinių tinklų architektūra

  Rudens

  Konfliktų valdymo pagrindai

  Rudens

  Konstitucinė justicija

  Rudens

  Korėjiečių kalba

  Rudens

  Kriminalistikos technika: teorija ir praktika

  Rudens

  Kūrybinė "Demola" praktika

  Rudens

  Pavasario

  Lyčių sociologija

  Rudens

  Lyderystė žinių visuomenėje

  Rudens

  Lietuvių kalba pažengusiems

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvių kalbos pagrindai

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvos istorija: tauta, kultūra ir tradicijos

  Rudens

  Pavasario

  Lietuvos politika ir kultūra

  Pavasario

  Lyginamoji Centrinės ir Pietryčių Europos istorija (nuo 1683 m. iki dabar)

  Rudens

  Pavasario

  Lyginamoji deliktų teisė

  Rudens

  Lyginamoji konstitucinė teisė

  Pavasario

  Lyginamoji viešoji politika

  Rudens

  Literatūros analizės pagrindai

  Rudens

  Mąstymas, kalba ir intelektas

  Rudens

  Mediacija šeimos ginčuose

  Pavasario

  Migracijos sociologija

  Rudens

  Mokesčių teisė ir administravimas

  Rudens

  Neįgaliųjų integracija į visuomenę

  Pavasario

  Rudens

  Nepaprastųjų situacijų valdymo teorija

  Rudens

  Neuropsichologijos pagrindai

  Pavasario

  Nusikaltimo vietos tyrimas

  Rudens

  Nusikaltimų tyrimo psichologija

  Pavasario

  Objektinis projektavimas ir programavimas

  Rudens

  Organizacijų sociologija

  Rudens

  Organizacinė psichologija

  Rudens

  Organizuotas nusikalstamumas ir jo teisinis vertinimas

  Rudens

  Pabėgėlių teisė

  Rudens

  Pagrindinių žmogaus teisių filosofija Europos Sąjungos teisėje

  Pavasario

  Partijos ir jų sistemos ES

  Rudens

  Pavasario

  Pedagoginė psichologija

  Rudens

  Politika ir etika Alasdair'o MacIntyre'o filosofijoje

  Pavasario

  Postmoderni politinė filosofija

  Rudens

  Pavasario

  Pozityvaus mąstymo ugdymo praktikumas

  Rudens

  Pramoninės nuosavybės teisė

  Pavasario

  Profesinė psichologo etika

  Pavasario

  Programavimo pagrindai

  Rudens

  Psichofiziologiniai matavimai

  Pavasario

  Psichologijos mokslo ir profesinės veiklos pagrindai

  Rudens

  Psichologijos mokslo raida 

  Pavasario

  Psichologinis konsultavimas

  Pavasario

  Psichologinis testavimas

  Pavasario

  Psichologinių tyrimų metodologija

  Pavasario

  Psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindai

  Pavasario

  Raidos psichologija

  Rudens

  Religinių institucijų socialinė veikla

  Pavasario

  Rizikos valdymas

  Rudens

  Skaitmeninio turinio įvadas

  Rudens

  Skulptūravimo pagrindai

  Rudens

  Socialinė gerontologija

  Pavasario

  Socialinė politika

  Pavasario

  Socialinė psichologija

  Pavasario

  Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

  Rudens

  Socialinės veiklos etika

  Rudens

  Socialinio darbo įvadas

  Rudens

  Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

  Rudens

  Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

  Pavasario

  Socialinio darbo praktika bendruomenėje

  Pavasario

  Socialinio darbo su grupėmis praktika

  Rudens

  Socialinio darbo su individu praktika

  Rudens

  Socialinio darbo su jaunimu pagrindai

  Pavasario

  Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

  Rudens

  Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

  Pavasario

  Socialinis darbas su rizikos grupėmis

  Pavasario

  Socialinis darbas su skirtingomis jaunimo grupėmis

  Rudens

  Socialinis darbas su šeima

  Rudens

  Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

  Pavasario

  Socialinis konsultavimas

  Rudens

  Socialinis ugdymas

  Rudens

  Socialinių tyrimų pagrindai

  Rudens

  Socioedukaciniai projektai ir programos

  Rudens

  Sociokultūrinio darbo pagrindai

  Rudens

  Sociologijos pagrindai

  Rudens

  Sprendimų priėmimo modeliavimas

  Rudens

  Stebėjimo ir apklausų praktikumas

  Rudens

  Strateginis valdymas

  Rudens

  Pavasario

  Šalityra (pagal antrąją užsienio kalbą)

  Pavasario

  Šeimos teisės unifikavimas

  Rudens

  Šiuolaikinė anglų kalba (Fonetika, morfologija ir visuotinė leksika)

  Rudens

  Šiuolaikinė anglų kalba ir kūrybinis rašymas (3)

  Rudens

  Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (1)

  Rudens

  Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (2)

  Pavasario

  Šiuolaikinė anglų kalba (Morfologija ir visuotinė leksika)

  Pavasario

  Šiuolaikinė anglų kalba (sintaksė ir morfologija)

  Pavasario

  Šiuolaikinė anglų kalba (Sintaksė ir visuotinė leksika)

  Rudens

  Šiuolaikinė literatūra

  Rudens

  Šiuolaikinė matematika

  Rudens

  Šiuolaikinė saugumo politika

  Rudens

  Pavasario

  Šiuolaikinis Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas: politika, tarptautiniai santykiai ir ekonominė plėtra

  Rudens

  Pavasario

  Tarpininkavimo socialiniame darbe pagrindai

  Pavasario

  Tarpkultūrinė psichologija

  Rudens

  Tarptautinė bankininkystės teisė

  Rudens

  Tarptautinė humanitarinė teisė

  Rudens

  Tarptautinė jūrų teisė

  Rudens

  Tarptautinė mokesčių teisė

  Rudens

  Tarptautinė prekybos ir investicijų teisė

  Pavasario

  Tarptautinė privatinė teisė

  Rudens

  Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

  Rudens

  Pavasario

  Tarptautiniai atsiskaitymai

  Rudens

  Tarptautiniai finansai

  Rudens

  Tarptautiniai verslo ginčai

  Pavasario

  Tarptautinis bendradarbiavimas ir teisių apsauga baudžiamajame procese

  Pavasario

  Tarptautinis ir nacionalinis arbitražas

  Pavasario

  Tarptautinių sutarčių teisė

  Pavasario

  Teisės filosofija

  Rudens

  Teisinės derybos ir mediacija

  Pavasario

  Tyrimo duomenų apdorojimo programos

  Rudens

  Trimatis modeliavimas

  Pavasario

  Turizmo geografija

  Rudens

  Vadyba

  Pavasario

  Vaiko ir jaunuolio socializacija

  Pavasario

  Vaizdo redagavimas ir montažas

  Pavasario

  Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla

  Rudens

  Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

  Pavasario

  Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

  Rudens

  Vertimo pradmenys

  Pavasario

  Viešojo administravimo lyginamoji analizė

  Rudens

  Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

  Pavasario

  Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai

  Pavasario

  Visuotinė literatūra

  Pavasario

  Žaidimų dizainas

  Pavasario

  Žaidimų matematika

  Pavasario

  Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas

  Pavasario

  Žaidimų variklių architektūra

  Pavasario

  Žmogaus anatomija ir fiziologija

  Rudens

  Žmogaus genetika

  Rudens

  Žmogaus teisių standartai penitencinėje sistemoje

  Pavasario

  Žmogiškųjų išteklių vadyba

  Rudens

  3D Maya pagrindai

  Pavasario

  3Ds Max pagrindai

  Pavasario