Studijų dalykų paieška

Kvalifikacinis laipsnis Studijų kryptis Studijų programa Specializacija  
 
 

   Paieška pagal        
 Registracija
Žymėti visus
 Dalyko pavadinimas Kreditai Kaina Lt.
    Lotynų kalba (T) 3 210.00 
    Teisės teorija (T) 12 840.00 
    Logika (T) 6 420.00 
    Filosofija (T) 3 210.00 
    Specialybės kalba (T) 3 210.00 
    Politologija (T) 3 210.00 
    Ekonomikos teorija (T) 3 210.00 
    Civilinio proceso teisė (T) 10 700.00 
    Etika teisėje (T) 3 210.00 
    Kanonų teisė (T) 3 210.00 
    Darbo teisė (T) 6 420.00 
    Notariato teisė (T) 3 210.00 
    Finansų teisė (FT) 4 280.00 
    Mokesčių teisė (T) 3 210.00 
    Tarptautinė teisė (viešoji) (T) 6 420.00 
    Administracinė teisė (bendroji dalis) (T) 6 420.00 
    Administracinio proceso teisė (T) 6 420.00 
    Civilinė teisė (bendroji dalis) (T) 12 840.00 
    Baudžiamojo proceso teisė (T) 10 700.00 
    Šeimos teisė (T) 3 210.00 
    Autorių teisė (T) 3 210.00 
    Konstitucinė teisė (lyginamoji) (T) 6 420.00 
    Teisės istorija (T) 6 420.00 
    Baudžiamoji teisė (bendroji dalis) (T) 10 700.00 
    Konstitucinių ginčų teisė (T) 3 210.00 
    Socialinės saugos teisė (T) 3 210.00 
    Parlamento teisė (T) 3 210.00 
    Europos Sąjungos teisė (konstitucinė) (T) 3 210.00 
    Civilinė teisė (specialioji dalis) (T) 12 840.00 
    Baudžiamoji teisė (specialioji dalis) (T) 10 700.00 
    Administracinė teisė (specialioji dalis) (T) 6 420.00 
    Profesinė užsienio kalba (vokiečių k.) (I dalis) (T) 3 210.00 
    Tarptautinė teisė (privatinė) (T) 4 280.00 
    Konstitucinė teisė (Lietuvos) (T) 6 420.00 
    Psichologija (T) 3 210.00 
    Profesinė užsienio kalba (anglų k.) (I dalis) (T) 3 210.00 
    Profesinė užsienio kalba (anglų k.) (II dalis) (T) 3 210.00 
    Draudimo teisė (T) 3 210.00 
    Korupcijos kontrolė ir prevencija (T) 3 210.00 
    Dokumentalistika (T) 3 210.00 
    Profesinė užsienio kalba (prancūzų k.) (I dalis) (T) 3 210.00 
    Profesinė užsienio kalba (prancūzų k.) (II dalis) (T) 3 210.00 
    Darbo sutartis (T) 3 210.00 
    Bioetika (T) 3 210.00 
    Bendroji ir teisės psichologija (T) 3 210.00 
    Profesinė užsienio kalba (vokiečių k.) (II dalis) (T) 3 210.00 
    Lietuvos teisės šaltiniai (T) 3 210.00 
    Aplinkosaugos teisė (T) 3 210.00 
    Žemės teisė (T) 3 210.00 
    Teisės filosofija (T) 3 210.00