Nepaskirtų magistro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Edukologijos ir socialinio darbo institutas (ESDI)
    Dr. Raminta Bardauskienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49882 1 IS (413) socialinio darbo
LT: Lyderystės svarba ginant socialinių darbuotojų interesus
EN:  
1 iš 1
50051 2 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: The role of social workers developing leadership in youth
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Tomas Butvilas    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50028 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Informacinių technologijų įtaka įgyvendinant vaiko teises gauti atitinkamą informaciją
EN:  
1 iš 1
49918 2 IS (424) socialinio darbo
LT: Juridinio vaiko teisių apsaugos instituto veikla: atvejo studija
EN:  
1 iš 1
50027 3 IS (455) teisės edukologijos
LT: Vaiko teisių pažeidimų raiška ir prevencija migravusios (atotolio) šeimos atveju
EN:  
1 iš 1
49919 4 IS (424) socialinio darbo
LT: Vaikų seksualinės prievartos atvejo tyrimas tarpžinybinėje komandoje
EN:  
1 iš 1
    Dr. Vida Česnuitytė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50055 1 NS (409) lyginamosios socialinės politikos ir gerovės
LT: Šeimos politikos problema skaitmeninės visuomenės kontekste: situacijos Lietuvoje, xxx ir xxx lyginamoji analizė
EN: The problem of family policy in the context of digital society: comparative analysis of situations in Lithuania, xxx and xxx  
1 iš 1
    Doc. dr. Gražina Čiuladienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50030 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Konfliktų sprendimas pasitelkiant mediaciją ugdymo įstaigose
EN:  
1 iš 1
50029 2 IS (455) teisės edukologijos
LT: Mediacija kaip įrankis edukologo veikloje
EN:  
1 iš 1
50031 3 IS (455) teisės edukologijos
LT: Tėvų ir mokytojų konfliktų sprendimo gerinimo gairės
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Leta Dromantienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50057 1 NS (409) lyginamosios socialinės politikos ir gerovės
LT: Integrated Support of Long Term Unemployed in Selected Member States
EN: Integrated Support of Long Term Unemployed in Selected Member States 
1 iš 1
50056 2 NS (409) lyginamosios socialinės politikos ir gerovės
LT: The role of education / lifelong learning in tackling disaffection and social exclusion
EN: The role of education / lifelong learning in tackling disaffection and social exclusion 
1 iš 1
50052 3 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: Vaiko priežiūros politikos įtaka užimtumui
EN:  
1 iš 1
    Dr. Jolita Dudaitė    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50032 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Mokytojų teisinės žinios ir jų reikalingumas mokykloje
EN:  
1 iš 1
50049 2 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Informacinių technologijų taikymo pamokose gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose palyginimas
EN:  
1 iš 1
50050 3 NS (490) karjeros valdymo
LT: Mokytojo kompetencija naudoti skaitmenines mokymo priemones
EN:  
1 iš 1
50046 4 NS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Mokytojų žinios apie vaiko teises
EN:  
1 iš 1
50044 5 NS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Vaiko teisių apsaugos darbuotojo įvaizdis visuomenėje
EN:  
1 iš 1
50045 6 NS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Vaiko teisių apsaugos darbuotojo įvaizdis žiniasklaidoje
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Vida Gudžinskienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49923 1 IS (424) socialinio darbo
LT: Socialinių darbuotojų, dirbančių pertvarkoje dalyvaujančiuose vaikų globos namuose, patirtys
EN:  
1 iš 1
49143 2 IS (424) socialinio darbo
LT: Socialinių darbuotojų iššūkiai ir jų įveika vykdant vaikų globos namų pertvarką
EN:  
1 iš 1
49922 3 IS (424) socialinio darbo
LT: Socialinių darbuotojų patirtys teikiant paslaugas į namus
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Valdonė Indrašienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50033 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Teisinis švietimas kaip psichiką veikiančių medžiagų vartojimo aukštosiose mokyklose prevencijos priemonė
EN:  
1 iš 1
    Dr. Violeta Jegelevičienė    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50034 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Mokinių teisinio švietimo tobulinimo galimybės mokykloje
EN:  
1 iš 1
49148 2 IS (424) socialinio darbo
LT: Socialinės paslaugos migrantų šeimoms
EN:  
1 iš 1
50035 3 IS (455) teisės edukologijos
LT: Tėvų teisinis švietimas: mokytojų ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kontekste
EN:  
1 iš 1
50036 4 IS (455) teisės edukologijos
LT: Tėvų teisinis švietimo vaidmuo ugdant vaikų pilietiškumą
EN:  
1 iš 1
50950 5 IS (464) verslumo edukologijos
LT: Verslumo ugdymosi galimybės pokolegijinėse studijose
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Brigita Kairienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49947 1 NS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Vaiko apsaugos neigiamo spaudos, interneto daromo poveikio įgyvendinimas
EN:  
1 iš 1
49945 2 NS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Vaiko laikinosios globos (rūpybos) įgyvendinimas tėvų prašymu
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Odeta Merfeldaitė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50946 1 IS (464) verslumo edukologijos
LT: Socialinė pedagoginė pagalba ugdant verslumą
EN:  
1 iš 1
49959 2 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Pedagogų IKT valdymo kompetencijų raiška
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Svajonė Mikėnė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50059 1 NS (409) lyginamosios socialinės politikos ir gerovės
LT: Socialinio kapitalo vaidmuo bendruomenių kūrime: atvejo analizė
EN: The role of social capital in building communities: case study  
1 iš 1
50058 2 NS (409) lyginamosios socialinės politikos ir gerovės
LT: Vienišos motinos darbo rinkoje Lietuvoje ir X šalyje: padėties lyginamoji analizė
EN: Single mothers in the labour market of Lithuania and country X: comparative analysis of the status  
1 iš 1
    Prof. dr. Sarmitė Mikulionienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49928 1 IS (424) socialinio darbo
LT: Lietuvos NVO, dirbančių vyresnio amžiaus žmonėms, veiklos įvertinimas
EN:  
1 iš 1
49927 2 IS (424) socialinio darbo
LT: Tarpgeneracinio mokymosi panaudojimas gerontologiniaime socialiniame darbe
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Gediminas Navaitis    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49930 1 IS (424) socialinio darbo
LT: Nepilnamečių įtraukimo į prostituciją prevencija
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Alina Petrauskienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50053 1 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: Professional Social Work with Children and Youth in the Media
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Jolanta Pivorienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49898 1 IS (413) socialinio darbo
LT: Socialinio darbo absolventų karjeros trajektorijos
EN:  
1 iš 1
49889 2 IS (413) socialinio darbo
LT: Socialinio darbo iššūkiai globalizacijos sąlygomis: imigracijos aspektas
EN:  
1 iš 1
50623 3 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: Socialinis darbas ir darni plėtra
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Romas Prakapas    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50043 1 IS (455) teisės edukologijos
LT: Mokinių savivaldos veiklos galimybės: teisinio ugdymo kontekstas
EN:  
1 iš 1
50040 2 IS (455) teisės edukologijos
LT: Teisės edukologų profesinė karjera
EN:  
1 iš 1
49160 3 IS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Vaikų finansinio raštingumo ugdymo rengiant vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje ypatumai
EN:  
1 iš 1
49962 4 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Elektroninių pratybų taikymo ypatumai: mokinių ir jų tėvų požiūris
EN:  
1 iš 1
49961 5 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Elektroninių pratybų taikymo ypatumai: mokytojų požiūris
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Asta Railienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49147 1 IS (424) socialinio darbo
LT: Mišrios šeimos ypatumai
EN:  
1 iš 1
49958 2 NS (490) karjeros valdymo
LT: Kompetencijų aplankas studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo kontekste
EN:  
1 iš 1
49955 3 NS (490) karjeros valdymo
LT: Ugdymo karjerai technologijos bendrojo ugdymo mokykloje
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Rita Raudeliūnaitė    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49156 1 IS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Deinstitucionalizacijoje dalyvaujančių vaikų globos namų patirtis
EN:  
1 iš 1
49157 2 IS (461) vaiko teisių apsaugos
LT: Neįgaliųjų asmenų globos namų deinstitucionalizacija
EN:  
1 iš 1
50054 3 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: Socialinis darbas gatvėje su jaunimu
EN: Social work with youth in the street 
1 iš 1
50613 4 NS (461) vaiko teisių apsaugos
(766) edukacinių technologijų valdymo
LT: Tėvų ir specialistų bendradarbiavimas ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus
EN:  
1 iš 1
50612 5 NS (461) vaiko teisių apsaugos
(766) edukacinių technologijų valdymo
LT: Tėvų įtrauktis į vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą
EN:  
1 iš 1
50611 6 NS NV (461) vaiko teisių apsaugos
(766) edukacinių technologijų valdymo
LT: Įgalinančios edukacinės aplinkos kūrimas ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Justinas Sadauskas    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49933 1 IS (424) socialinio darbo
LT: Etiniai aspektai socialiname darbe su jaunimu
EN:  
1 iš 1
49934 2 IS (424) socialinio darbo
LT: Etiniai aspektai teikiant socialinę pagalbą šeimai
EN:  
1 iš 1
50624 3 NS (433) socialinio darbo su vaikais ir jaunimu
LT: Etiniai aspektai socialiniame darbe su jaunimu gatvėje
EN:  
1 iš 1
    Dr. Natalija Valavičienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49905 1 IS (413) socialinio darbo
LT: Socialinio darbo absolventų karjeros trajektorijos
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Irena Žemaitaitytė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49966 1 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: IKT taikymas vykdant tėvų švietimą
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Gintautė Žibėnienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49967 1 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Informacinių komunikacinių technologijų taikymas X dalyko pamokose, kaip mokinių motyvavimo priemonė
EN:  
1 iš 1
49968 2 NS (403) edukacinių technologijų valdymo
LT: Informacinių komunikacinių technologijų taikymo X dalyko mokymo ir mokymosi procese modeliavimas
EN:  
1 iš 1