Nepaskirtų magistro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Viešojo administravimo institutas (VAI)
    Prof. dr. Algirdas Astrauskas    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49586 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Savivaldybių savarankiškoji kompetencija X2 srityje (atliekų tvarkymo, gatvių ir vietinių keliu, viešojo transporto, šilumos ir vandens tiekimo ir pan.) ir jos įgyvendinimas A1 ir A2 savivaldybėse: lyginamoji analizė/pokyčiai per 8 metus
EN:  
1 iš 1
49587 2 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Valstybės perduotų savivaldybėms (valstybinių) funkcijų įgyvendinimo finansinė kontrolė (valstybinis auditas)
EN:  
1 iš 1
49566 3 NS (543) viešojo administravimo
LT: Valstybės politika vietos savivaldos sistemos tobulinimo srityje ir jos įgyvendinimas: X1 ir X2 Vyriausybių veiklos ir rezultatų palyginimas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Mantas Bileišis    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49590 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Europos administracinės erdvės foramavimosi ypatybių X (ES ir šaliųnarių valdymo santykių) srityje analizė
EN:  
1 iš 1
49577 2 NS (543) viešojo administravimo
LT: Atviros valdžios (angl. Open Government) X iniciatyvos analizė
EN:  
1 iš 1
49576 3 NS (543) viešojo administravimo
LT: Žmogiškųjų išteklių vadybos viešajame sektoriuje ypatybės X (ES-11; pokomunistinėje ES šalyje narėje) šalyje
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Dangis Gudelis    Laisvų temų: 8
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49596 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: "Atviro Vilniaus" iniciatyvų analizė
EN:  
1 iš 1
49595 2 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Centrinės valdžios įstaigų konsultavimosi su visuomene atveju tyrimas ir galimybių analizė
EN:  
1 iš 1
49593 3 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Kompetencijų modelio įgyvendinimo Lietuvos valstybės tarnyboje galimybių analizė
EN:  
1 iš 1
49594 4 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Mokslo ir verslo bendradarbiavimo valdymo Lietuvoje ir Estijoje lyginamoji analizė
EN:  
1 iš 1
49598 5 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Talentų pritraukimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir Estijoje lyginamoji analizė
EN:  
1 iš 1
49575 6 NS (543) viešojo administravimo
LT: Investicijų pritraukimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir Estijoje lyginamoji analizė
EN:  
1 iš 1
49573 7 NS (543) viešojo administravimo
LT: Lean metodo taikymo savivaldybėje (arba centrinės valdžios įstaigoje) atvejų tyrimas ir galimybių analizė
EN:  
1 iš 1
49574 8 NS (543) viešojo administravimo
LT: Savivaldybių konsultavimosi su visuomene atvejų tyrimas ir galimybių analizė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Arvydas Guogis    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49607 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Naujojo „socialinio modelio“ Lietuvoje formavimo analizė 2014-2017 metais
EN:  
1 iš 1
49570 2 NS (543) viešojo administravimo
LT: Gerovės valstybių modelių analizė socialinės politikos bei administravimo perimamumo ir kaitos požiūriu
EN:  
1 iš 1
    Dr. Ieva Misiūnė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49641 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Aplinkosauginės savireguliacijos vaidmuo ES aplinkosaugos valdyme
EN:  
1 iš 1
49645 2 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Aplinkosaugos valdymas ES po Lisabonos sutarties
EN:  
1 iš 1
49644 3 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Aplinkosaugos valdymo lyginamoji analizė X šalyse (lyginamos senoji ir naujoji ES narės)
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Saulius Nefas    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49600 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Bendruomeniškumas ir Lietuvos Šaulių sąjunga
EN:  
1 iš 1
49601 2 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Nobelio premijos laureatės Elinor Ostrom tyrimų svarba bendruomeniškumui
EN:  
1 iš 1
49602 3 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Valstybių politika siekiant savivaldybių ir vietos bendruomenių funkcionalumo
EN:  
1 iš 1
49581 4 NS (543) viešojo administravimo
LT: Vietos demokratijos instrumentai savivaldybėje
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Aleksandras Patapas    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49561 1 NS (543) viešojo administravimo
LT: Naujojo viešojo valdymo struktūrinių elementų diegimo galimybių tyrimas X (pasirinktoje viešojo sektoriaus) institucijoje
EN:  
1 iš 1
49562 2 NS (543) viešojo administravimo
LT: Piliečių dalyvavimo demokratiniame valdyme formų lyginamoji analizė
EN:  
1 iš 1
49563 3 NS (543) viešojo administravimo
LT: X (pasirinktos viešojo sektoriaus) institucijos teikiamų paslaugų kokybės tyrimas Y (pasirinktu) aspektu
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Alvydas Raipa    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49618 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Krizių valdymas Lietuvos viešojo sektoriaus struktūrose: X organizacijos atvejis
EN:  
1 iš 1
49567 2 NS (543) viešojo administravimo
LT: Naujosios viešosios vadybos transformacija į Naująjį viešąjį valdymą Lietuvos x organizacijoje (ministerijoje, savivaldybėje, departamente, organizacijoje)
EN:  
1 iš 1
49569 3 NS (543) viešojo administravimo
LT: Viešojo valdymo tobulinimas viešojo sektoriaus (sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos, aplinkosaugos, kultūros, sporto ir turizmo, viešojo saugumo, policijos ir kitų sričių, valdymo formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir prognozavimo) institucijose
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Vainius Smalskys    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49584 1 NS (543) viešojo administravimo
LT: Europos Sąjungos institucijų įtaka Lietuvos valstybės tarnybos reformoms
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Žilvinas Židonis    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49616 1 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Studento pasiūlyta tema
EN:  
1 iš 3
49617 2 IS (543) viešojo administravimo
(685) viešojo administravimo
(710) viešojo administravimo
LT: Studento pasiūlyta tema, viešojo sektoriaus marketingo tematika
EN:  
2 iš 2
49585 3 NS (543) viešojo administravimo
LT: Studento pasiūlyta tema, viešojo sektoriaus marketingo tematika
EN:  
2 iš 2