Nepaskirtų magistro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Vadybos institutas (VI)
    Doc. dr. Malvina Arimavičiūtė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50254 1 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Strateginių pokyčių valdymo problemos „X“ sektoriuje
EN:  
1 iš 1
49705 2 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Nematerialiųjų išteklių įtakos strateginiam organizacijos valdymui tyrimai
EN:  
1 iš 1
49706 3 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Strateginių pokyčių valdymo problemos „X“ sektoriuje
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Alvydas Baležentis    Laisvų temų: 8
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50209 1 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Inovacijų politika ir strateginis valdymas
EN:  
1 iš 1
49714 2 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
LT: ES inovacijų politika ir strategija
EN:  
1 iš 1
49713 3 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Inovacijų politika ir strateginis valdymas
EN:  
1 iš 1
49715 4 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Lyginamoji valstybių inovatyvaus vystymo analizė
EN:  
1 iš 1
49718 5 NS (574) lyderystės ir pokyčių vadybos
LT: Personalo inovatyvumo kompetencijos
EN:  
1 iš 1
49717 6 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Tema derinama su vadovu
EN:  
1 iš 1
49716 7 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Urbanizacijos strateginis vystymas
EN:  
1 iš 1
49719 8 NS (574) lyderystės ir pokyčių vadybos
LT: Žmogiškųjų išteklių vystymo kryptys
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Rūta Dačiulytė    Laisvų temų: 8
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50257 1 IS (543) viešojo administravimo
LT: Darbuotojų tobulinimas Lietuvos viešajame sektoriuje: iššūkiai perėjus prie kompetencijų modelio (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
50199 2 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
LT: Žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategijos organizacijose (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
50198 3 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
LT: Žmogiškųjų išteklių vystymo klimato ir pasitenkinimu darbu sąsajos (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
49682 4 NS (543) viešojo administravimo
LT: Darbuotojų socializacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
49689 5 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Lyderystė besimokančioje organizacijoje (atvejo tyrimas arba kelių atvejų lyginamoji analizė).
EN:  
1 iš 1
49683 6 NS (543) viešojo administravimo
LT: Lyderystės raiška mokyklose (mokyklos vadovų, mokytojų, steigėjo)
EN:  
1 iš 1
49681 7 NS (543) viešojo administravimo
LT: Žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategijos organizacijose (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
49686 8 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Žmogiškųjų išteklių vystymo klimato ir pasitenkinimu darbu sąsajos (atvejo tyrimas arba kelių organizacijų palyginimas)
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Aistė Dromantaitė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49791 1 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Koučingo kultūros diegimas organizacijoje ir jos nauda
EN:  
1 iš 1
49792 2 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Lanksčių darbo galimybių taikymas organizacijoje: veiksmingumo analizė ir įtaka rezultatams
EN:  
1 iš 1
49790 3 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Organizacijos kultūros tyrimas X organizacijos pavyzdžiu: atvejo analizė/ Organizacijos lyderės atvejo analizė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Birutė Mikulskienė    Laisvų temų: 9
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50195 1 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Suinteresuotųjų šalių įtrauktis organizacijos veiklos tobulinimui
EN:  
1 iš 1
50194 2 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Verslo įmonės procesų tobulinimas: darbuotojų įtraukties metodai (verslo įmonės užsakymai)
EN:  
1 iš 1
49676 3 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Interesų sankirta sveikatos politikos plėtrai
EN:  
1 iš 1
49672 4 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Psichikos sveikatos raštingumas: valstybės vaidmuo.
EN:  
1 iš 1
49675 5 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Strategijos „Sveikata visose politikose“ įgyvendinimo trukdžiai
EN:  
1 iš 1
49673 6 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Suinteresuotųjų šalių įgalinimas sveikatos politikoje
EN:  
1 iš 1
49679 7 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Vertės grandinės optimizavimas nepaprastosios situacijos atveju
EN:  
1 iš 1
49677 8 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Vertės grandinės projektinėje organizacijoje
EN:  
1 iš 1
49674 9 NS (572) sveikatos politikos ir vadybos
LT: Visuomenės sveikatos projektų pridėtinė vertė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49661 1 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Atsparumo samprata ir jo didinimo priemonių analizė pasiriktame sektoriuje/sistemoje/ organizacijoje
EN:  
1 iš 1
49667 2 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Organizacijos vidaus kontrolės sistemos įtakos projektų vadybos efektyvumui vertinimas
EN:  
1 iš 1
49666 3 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Pavojingų pramonės objektų rizikos vertinimu ir valdymu pagrįstos priežiūros metodikos kūrimas pasirinktai priežiūros institucijai
EN:  
1 iš 1
49665 4 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Rizikos vertinimu ir valdymu pagrįsta pavojingų ūkio subjektų priežiūra
EN:  
1 iš 1
49671 5 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Viešojo ir privataus sektorių partnerystės pasirinktoje savivaldybėje/regione galimybių studija
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė    Laisvų temų: 9
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49805 1 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Intergruotos vadybos sistemos: naudingumo vertinimas strateginiu požiūriu
EN:  
1 iš 1
49773 2 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Bendradarbiavimo skatinimo priemonės tarporganizaciniame projekte
EN:  
1 iš 1
49789 3 NS (574) lyderystės ir pokyčių vadybos
LT: E-komunikacijos panaudojimas stiprinant darbuotojų įsipareigojimą
EN:  
1 iš 1
49787 4 NS (574) lyderystės ir pokyčių vadybos
LT: Komandos bendradarbiavimo skatinimas koučingo priemonėmis pasirinktoje organizacijoje
EN:  
1 iš 1
49772 5 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Komunikacijos reikšmė užtikrinant bendradarbiavimą tarpsektoriniame/tarptautiniame projekte
EN:  
1 iš 1
49788 6 NS (574) lyderystės ir pokyčių vadybos
LT: Koučingo panaudojimas mažinant vadovų ir darbuotojų technostresą
EN:  
1 iš 1
49775 7 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Lyderių vadybinių kompetencijų vertinimas pasirinktoje organizacijoje
EN:  
1 iš 1
49804 8 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Tarpoganizacinio bendradarbiavimo viešajame sektoriuje tyrimas
EN:  
1 iš 1
49774 9 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Vadybinių kompetencijų plėtojimo programos: atvejo analizė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Tadas Sudnickas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49698 1 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Darbuotojų kompetencijų valdymas organizacijoje X
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Arvydas Survila    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50201 1 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Krizių valdymo kontrolės užtikrinimas organizacijoje
EN:  
1 iš 1
49761 2 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Bendruomenių įtraukimo į nepaprastųjų situacijų valdymą komunikacijos priemonių pagalba analizė
EN:  
1 iš 1
49766 3 NS (655) nepaprastųjų situacijų valdymo
LT: Visuomenės edukacinių projektų vieta nepaprastųjų situacijų valdyme
EN:  
1 iš 1
    Dr. Linas Šaulinskas    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49703 1 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Dokumentų valdymo sistemos diegimas X įmonėje
EN:  
1 iš 1
49701 2 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Klientų aptarnavimo kokybės valdymo sistemos diegimas X įmonėje
EN:  
1 iš 1
49699 3 NS (368) strateginio organizacijų valdymo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: X įmonės verslo procesų tobulinimas panaudojant informacines technologijas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Andrius Valickas    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49778 1 NS (487) projektų vadybos
(638) programų ir projektų vadybos
LT: Lyderystė Lietuvos viešajame sektoriuje Naujosios viešosios vadybos principų diegimas viešojo sektoriaus personalo valdyme
EN:  
1 iš 1
49727 2 NS (568) strateginio organizacijų valdymo
(582) strateginio inovacijų valdymo
LT: Lietuvos valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos analizė
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Ramūnas Vanagas    Laisvų temų: 10
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50247 1 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(543) viešojo administravimo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Darbo organizavimo proceso ypatumai organizacijoje (atvejo tyrimas)
EN:  
1 iš 1
50210 2 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(543) viešojo administravimo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Darbo organizavimo proceso ypatumai organizacijoje (atvejo tyrimas )
EN:  
1 iš 1
50226 3 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(543) viešojo administravimo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Pokyčių valdymo ypatumai viešajame sektoriuje (teorinių požiūrių analizė arba atvejo tyrimas)
EN:  
1 iš 1
50248 4 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(543) viešojo administravimo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Tema derinama su vadovu
EN:  
1 iš 1
50224 5 IS (368) strateginio organizacijų valdymo
(543) viešojo administravimo
(568) strateginio organizacijų valdymo
LT: Valstybės tarnybos personalo valdymo ypatumai atrankos procese (taikymas X organizacijoje)
EN:  
1 iš 1
49711 6 NS (543) viešojo administravimo
LT: Pokyčių valdymo ypatumai viešajame sektoriuje (teorinių požiūrių analizė arba atvejo tyrimas)
EN:  
1 iš 1
49712 7 NS (543) viešojo administravimo
LT: Teisinio saugumo raiška valstybės tarnyboje (atvejo tyrimas)
EN:  
1 iš 1
49708 8 NS (543) viešojo administravimo
LT: Valstybės tarnybos personalo valdymo ypatumai atrankos procese (taikymas X organizacijoje)
EN:  
1 iš 1
49709 9 NS (543) viešojo administravimo
LT: Valstybės tarnybos personalo valdymo ypatumai kvalifikacijos kėlimo procese (taikymas X organizacijoje)
EN:  
1 iš 1
49710 10 NS (543) viešojo administravimo
LT: Valstybės tarnybos personalo valdymo ypatumai veiklos vertinimo procese (taikymas X organizacijoje)
EN:  
1 iš 1