Nepaskirtų magistro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Finansų institutas (FI)
    Doc. dr. Artūras Balkevičius    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50230 1 IS (579) finansų valdymo
LT: Įmonių socialinės atsakomybės analizė, vertinimas ir įtaka tvariai šalies plėtrai
EN:  
1 iš 1
50231 2 IS (579) finansų valdymo
LT: Lietuvos bankininkystės sektoriaus lyginamoji analizė Europos Sąjungos kontekste, atliekant kredito įstaigų kompleksinį vertinimą
EN:  
1 iš 1
50229 3 IS (579) finansų valdymo
LT: Socialinių inovacijų ir Socialinės rizikos vertinimas ir valdymas
EN:  
1 iš 1
49827 4 NS (579) finansų valdymo
LT: Įmonės draudimo portfelio rizikos vertinimas ir valdymas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Liucija Birškytė    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50202 1 IS (579) finansų valdymo
LT: Įvairios valstybės biudžeto klasifikacijos ir jų įtaka viešųjų prekių ir paslaugų tiekimo rezultatyvumui: teorija ir tarptautinė praktika
EN:  
1 iš 1
50207 2 IS (579) finansų valdymo
LT: Kapitalo apmokestinimo palyginamoji analizė: galimos pamokos Lietuvos mokesčių politikai
EN:  
1 iš 1
50200 3 IS (579) finansų valdymo
LT: Savivaldybių savarankiškų ir joms priskirtų valstybinių funkcijų vertinimas ekonominiu ir teisiniu aspektu
EN:  
1 iš 1
49819 4 IS (579) finansų valdymo
LT: Vartojimo mokesčių svarba valstybės biudžetui
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Gintaras Černius    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50232 1 IS (579) finansų valdymo
LT: Valstybės finansinių ataskaitų analitinių rodiklių sistemos kūrimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Eduardas Freitakas    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50270 1 NS (444) finansų rinkų
LT: Baltijos šalių būsto paskolų portfelio dinamiką sąlygojančių veiksnių vertinimas
EN:  
1 iš 1
50269 2 NS (444) finansų rinkų
LT: Kredito ciklo ypatybės Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
50279 3 NS (444) finansų rinkų
LT: Lietuvos komercinių bankų paskolų portfelio diversifikavimo vertinimas
EN:  
1 iš 1
50277 4 NS (444) finansų rinkų
LT: Lietuvos komercinių bankų paskolų portfelio koncentracijos vertinimas
EN:  
1 iš 1
50280 5 NS (444) finansų rinkų
LT: Lietuvos komercinių bankų pelningumo ir atidėjinių vertinimas
EN:  
1 iš 1
50272 6 NS (444) finansų rinkų
LT: Pasitikėjimo komerciniais bankais vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Gintarė Giriūnienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49823 1 NS (579) finansų valdymo
LT: Apskaitos politikos įtakos įmonės finansiniams rezultatams vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Daiva Jurevičienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49866 1 NS (444) finansų rinkų
LT: Greitųjų kreditų rinkos tendencijų vertinimas
EN:  
1 iš 1
49865 2 NS (444) finansų rinkų
LT: Smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimo problemų vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Jekaterina Kartašova    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49868 1 NS (444) finansų rinkų
LT: Akcijų rinkų vertinimas taikant neurofinansus
EN:  
1 iš 1
49870 2 NS (444) finansų rinkų
LT: Elgsenos finansai ir klasikiniai finansai: kritinis vertinimas
EN:  
1 iš 1
49871 3 NS (444) finansų rinkų
LT: Elgsenos finansų klaidų nustatymas investiciniuose sprendimuose
EN:  
1 iš 1
49869 4 NS (444) finansų rinkų
LT: Elgsenos finansų taikymas investiciniuose sprendimuose
EN:  
1 iš 1
49873 5 NS (444) finansų rinkų
LT: "Homo economicus" (ekonominio žmogaus) modelio kritika elgsenos finansų kontekste
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Jogaila Mačerinskas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50107 1 IS (961) logistikos vadybos
LT: Verslo įmonės logistikos sistemos vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
49850 1 NS (444) finansų rinkų
LT: Autorinių teisių indėlio pridėtinei vertei vertinimas eurozonoje
EN:  
1 iš 1
49847 2 NS (444) finansų rinkų
LT: Lenkijos energetikos įmonių akcijų kainų vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Specialybė Magistro baigiamojo darbo tema Laisva 
50233 1 IS (579) finansų valdymo
LT: Finansų institucijų konkurencingumo vertinimas
EN:  
1 iš 1
50237 2 IS (579) finansų valdymo
LT: Finansų sektoriaus stabilumo palaikymo modeliai
EN:  
1 iš 1
50238 3 IS (579) finansų valdymo
LT: Viešųjų finansų valdymo sprendimai
EN:  
1 iš 1