Nepaskirta bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Humanitarinių mokslų institutas (HMI)
    Olga Usinskiene    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25495 1 NS (931) dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos LT: Migracijos terminų durinių vartosena teisės aktuose anglų ir lietuvių kalbose
EN: The Use of Compound Terms in English and Lithuanian Legal Acts on Migration Policy 
1 iš 1
    Dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25476 1 NS (931) dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos LT: Specifinė-kultūrinė beekvivalentė leksika vertime
EN: Culture-Specific Linguistic Gaps in Translation 
1 iš 1