Nepaskirta bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Edukologijos ir socialinio darbo institutas (ESDI)
    Dr. Raminta Bardauskienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25515 1 NS (553) socialinio darbo , (916) socialinio darbo LT: Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant vaiko teisių apsaugą Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Tomas Butvilas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25527 1 NS (916) socialinio darbo LT: Social Work Perspective on Experienced Loss
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Vida Gudžinskienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25523 1 NS (553) socialinio darbo LT: Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) specialistų iššūkiai
EN:  
1 iš 1
25524 2 NS (553) socialinio darbo LT: Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) specialistų pagalba šeimai globos procese
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Valdonė Indrašienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25512 1 NS (553) socialinio darbo LT: Socialinės pedagoginės veiklos vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Asta Januškevičiūtė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25532 1 IS (553) socialinio darbo LT: Veiksnių, turinčių įtakos verslumo kompetencijos ugdymui X instutucijoje, analizė
EN:  
1 iš 1
    Dr. Violeta Jegelevičienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25535 1 IS (553) socialinio darbo LT: Socialinio darbuotojo pasitikėjimo savimi ir profesinio perdegimo sąsajos
EN:  
1 iš 1
25534 2 IS (553) socialinio darbo LT: Socialinių darbuotojų profesinio perdegimo sindromo įveikos mechanizmai
EN:  
1 iš 1
    Agata Katkonienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25528 1 NS (553) socialinio darbo , (916) socialinio darbo LT: Social support arranging for abusive families
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Alina Petrauskienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25529 1 NS (553) socialinio darbo , (916) socialinio darbo LT: Field Learning of Social Work Students
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Jautrė Ramutė Šinkūnienė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25546 1 IS (553) socialinio darbo LT: Socialinis studentų saugumas užtikrinant jų socialinę gerovę
EN:  
1 iš 1
25545 2 IS (553) socialinio darbo LT: Vizualiojo meno socialinė reikšmė: jaunų asmenų požiūris
EN:  
1 iš 1