Nepaskirta bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Viešojo administravimo institutas (VAI)
    Prof. dr. Algirdas Astrauskas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24299 1 IS (543) viešojo administravimo LT: Savivaldybės meras: teisinis statusas ir veikla (A savivaldybės pavyzdžiu)
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Mantas Bileišis    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24653 1 NS (543) viešojo administravimo LT: Lietuvos viešasis valdymas metavaldymo (angl Metagovernance) teorijos požiūriu
EN:  
1 iš 1
24652 2 NS (543) viešojo administravimo LT: Visos valdžios (angl. Whole-of-government) principų taikymo galimybės Lietuvos viešajame valdyme
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Dangis Gudelis    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24668 1 NS (543) viešojo administravimo LT: Gyventojų įsitraukimo į švietimo paslaugų teikimą atvejų tyrimas ir galimybių analizė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Arvydas Guogis    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24666 1 NS (543) viešojo administravimo LT: Gerovės valstybių modeliai ir viešojo valdymo problemos
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Saulius Nefas    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24293 1 IS (543) viešojo administravimo LT: Bendruomeniškumas valstybinėse institucijose ir įstaigose
EN:  
1 iš 1
24294 2 IS (543) viešojo administravimo LT: Vietos bendruomeniškumas ir pilietinė visuomenė
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Aleksandras Patapas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24672 1 NS (543) viešojo administravimo LT: Tradicinio viešojo administravimo modelio prielaidų analizė
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Vainius Smalskys    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24307 1 IS (543) viešojo administravimo LT: Tema derinama su vadovu
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Andrius Stasiukynas    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24302 1 IS (600) organizacijų vadybos LT: NVO kuriama socialinė vertė
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Žilvinas Židonis    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24292 1 IS (543) viešojo administravimo LT: Studento pasiūlyta tema
EN:  
2 iš 2