Nepaskirta bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Finansų institutas (FI)
    Doc. dr. Dalia Daujotaitė    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25598 1 IS (647) apskaitos LT: X organizacijos finansinių ataskaitų sudarymo sistema
EN:  
1 iš 1
25599 2 IS (647) apskaitos LT: X organizacijos vidaus kontrolės sistemos efektyvumo analizė ir vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Lukas Giriūnas    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25287 1 NS IS (647) apskaitos LT: Apskaitos politika ir jos formavimo vertinimas
EN:  
1 iš 1
25289 2 NS IS (647) apskaitos LT: Įmonės turto panaudojimo efektyvumo vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Gintarė Giriūnienė    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25597 1 IS (647) apskaitos LT: Finansinio stabilumo analizė ir valdymas įmonėje X
EN:  
1 iš 1
25595 2 IS (647) apskaitos LT: Informacinių sistemų mokesčių auditas
EN:  
1 iš 1
25574 3 IS (647) apskaitos LT: Kūrybinė apskaita: panauda ir pasekmės
EN:  
1 iš 1
25596 4 IS (647) apskaitos LT: Pinigų srautų analizė ir valdymas įmonėje X
EN:  
1 iš 1
    Eugenijus Jasiūnas    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24230 1 IS (935) verslo informatikos LT: Archetipų ir Programinių paketų SPSS, VENSIM, KIETAS RIEŠUTAS panaudojimo galimybės ir būdai verslo analitikoje
EN:  
1 iš 1
24229 2 IS (935) verslo informatikos LT: Debesų kompiuterijos technologijų panaudojimo galimybės ir iššūkiai, projektuojant verslo valdymo sistemas
EN:  
1 iš 1
24228 3 IS (935) verslo informatikos LT: Mokymo įstaigos veiklos procesų valdymo informacinės sistemos projektas
EN:  
1 iš 1
24231 4 IS (935) verslo informatikos LT: Verslo valdymo sistemų išplėtimas elektroninio verslo platformomis
EN:  
1 iš 1
    Saulius Lapšinskas    Laisvų temų: 2
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25588 1 IS (647) apskaitos LT: Ilgalaikio turto apskaita
EN:  
1 iš 1
25587 2 IS (647) apskaitos LT: Įmonės apskaitos organizavimas
EN:  
1 iš 1
    Tomas Mendelsonas    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25592 1 IS (647) apskaitos LT: Apyvartinio kapitalo valdymo ypatumai
EN:  
1 iš 1
25594 2 IS (647) apskaitos LT: Bankroto rizikos valdymas
EN:  
1 iš 1
25593 3 IS (647) apskaitos LT: Įmonės skolinimosi iš bankų ypatumai
EN:  
1 iš 1
25591 4 IS (647) apskaitos LT: Kredito rizikos valdymas įmonėse
EN:  
1 iš 1
25590 5 IS (647) apskaitos LT: Tarptautinių atsiskaitymų rizikos ir jų valdymas
EN:  
1 iš 1
25589 6 IS (647) apskaitos LT: Verslo finansavimo pritraukimo būdai
EN:  
1 iš 1
    Dovilė Mingėlaitė    Laisvų temų: 9
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24660 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčių mokėtojų teisių apsauga mokesčių administravimo procese
EN:  
1 iš 1
24662 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės administruojamų mokesčių teisinė analizė
EN:  
1 iš 1
24661 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Valstybės mokestinių pajamų kontrolės teisinio reglamentavimo ypatumai
EN:  
1 iš 1
25367 4 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
EN:  
1 iš 1
24659 5 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčio lengvatų teisinis reglamentavimas
EN:  
1 iš 1
25371 6 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčių lengvatų teisinis reglamentavimas
EN:  
1 iš 1
25369 7 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčių mokėtojų teisių apsauga mokesčių administravimo procese
EN:  
1 iš 1
25370 8 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Savivaldybių finansų kontrolės sistemos teisinė analizė
EN:  
1 iš 1
25368 9 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Valstybės mokestinių pajamų kontrolės teisinė analizė
EN:  
1 iš 1
    Olga Navickienė    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25578 1 IS (647) apskaitos LT: Bankrutuojančių gamybinių įmonių pelningumo rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
25577 2 IS (647) apskaitos LT: Gamybinės ir prekybos įmonių finansinio sverto rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
25576 3 IS (647) apskaitos LT: Gamybinės ir prekybos įmonių pelningumo rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
25298 4 NS IS (647) apskaitos LT: Bankrutuojančių gamybinių įmonių pelningumo rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
25297 5 NS IS (647) apskaitos LT: Gamybinės ir prekybos įmonių finansinio sverto rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
25296 6 NS IS (647) apskaitos LT: Gamybinės ir prekybos įmonių pelningumo rodiklių analizė
EN:  
1 iš 1
    Gediminas Valantiejus    Laisvų temų: 7
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24664 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokestinis patikrinimas kaip muitinės taikoma mokesčių mokėtojų kontrolės procedūra ir jos teisinio reglamentavimo problemos
EN:  
1 iš 1
24663 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokestinis tyrimas kaip muitinės taikoma mokesčių mokėtojų kontrolės procedūra ir jos teisinio reglamentavimo problemos
EN:  
1 iš 1
24665 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Tarptautinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje išieškant mokestines nepriemokas: teisinis reglamentavimas bei jo taikymo problemos
EN:  
1 iš 1
25359 4 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Įvežamų prekių kontrolė nepopierinėje aplinkoje
EN:  
1 iš 1
25361 5 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokestinis patikrinimas kaip muitinės taikoma mokesčių mokėtojų kontrolės procedūra ir jos teisinio reglamentavimo problemos
EN:  
1 iš 1
25360 6 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokestinis tyrimas kaip muitinės taikoma mokesčių mokėtojų kontrolės procedūra ir jos teisinio reglamentavimo problemos
EN:  
1 iš 1
25362 7 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Tarptautinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje išieškant mokestines nepriemokas: teisinis reglamentavimas bei jo taikymo problemos
EN:  
1 iš 1
    Audra Visockaitė    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24656 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Atsakomybės už muitų teisės aktų pažeidimus teisinė analizė
EN:  
1 iš 1
24657 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčių administravimo LR muitinėje teisinis reguliavimas
EN:  
1 iš 1
24655 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mokesčių mokėtojų švietimo reikšmė mokesčių administravimo efektyvumui
EN:  
1 iš 1
24654 4 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Netiesioginių mokesčių teisinis reguliavimas ir vieta Lietuvos Respublikos mokesčių sistemoje
EN:  
1 iš 1
24658 5 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Tarptautinis mokesčių administratorių bendradarbiavimas
EN:  
1 iš 1