Nepaskirta bakalauro studijų baigiamųjų darbų temų sąrašas

  Ekonomikos institutas (EI)
    Dr. Vytautas Azbainis    Laisvų temų: 7
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25436 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Bankininkystės sektoriaus perspektyvų vertinimas
EN:  
1 iš 1
25435 2 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Inovacijų diegimo metodų vertinimas
EN:  
1 iš 1
25434 3 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Inovacijų kūrimo metodų vertinimas
EN:  
1 iš 1
25392 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Elektroninės prekybos aprangos sektoriuje plėtros vertinimas
EN:  
1 iš 1
25394 5 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Įmonės valdymo metodų vertinimas Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
25391 6 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Inovacijų plėtros vertinimas Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
25393 7 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Investicijų į inovacijas vertinimas Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
    Andrius Balčiūnas    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25413 1 NS (936) finansų ekonomikos LT: Exchange Rate Determination with Fundamental Analysis Approach
EN:  
1 iš 1
25412 2 NS (936) finansų ekonomikos LT: Exchange Rate Determination with Technical Analysis Approach
EN:  
1 iš 1
25416 3 NS (936) finansų ekonomikos LT: The Peculiarities of Inter Market Analysis
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Ligita Gasparėnienė    Laisvų temų: 7
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24642 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Logistikos įmonių mokesčių vertinimas
EN:  
1 iš 1
25321 2 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Makroprudencinės politikos poveikis finansų rinkų plėtrai
EN:  
1 iš 1
24644 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Prekių ir krovinių klasifikavimo ypatumų vertinimas
EN:  
1 iš 1
24643 4 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Tarptautinių krovinių gabenimo galimybių vertinimas
EN:  
1 iš 1
25379 5 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Kontrabandos poveikis Lietuvos ekonomikai
EN:  
1 iš 1
25378 6 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Kontrabandos teisinis reguliavimas ES arba Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
25377 7 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ES arba Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
    Dr. Alvydas Jablonskis    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24645 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Atstovavimo muitinėje liberalizavimas ir jo įtaka logistinei veiklai
EN:  
1 iš 1
24649 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Eksporto samprata muitinėje ir statistikoje
EN:  
1 iš 1
24648 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Mažai pavojinga veika muitinėje
EN:  
1 iš 1
24647 4 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės garantų veiklos reglamentavimas ir realizavimas
EN:  
1 iš 1
24646 5 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės prievolininkų administracinės atsakomybės pokyčiai
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Kristina Kalašinskaitė    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25387 1 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Atsakingųjų inovacijų plėtojimas organizacijos lygmenyje
EN:  
1 iš 1
25386 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Komunikacijos ypatumai formuojant sumanaus miesto prekės ženklą
EN:  
1 iš 1
25390 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Organizacijos strateginė situacijos analizė plėtojant konkurencinį pranašumą
EN:  
1 iš 1
25388 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Organizacijos vertės kūrimas intelektinio kapitalo pagrindu
EN:  
1 iš 1
25389 5 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Verslo organizacijų socialinės atsakomybės komunikacija
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Žaneta Karazijienė    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25401 1 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Logistikos įmonės veiklos vertinimas
EN:  
1 iš 1
25400 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Ryšių su visuomene priemonių versle vertinimas
EN:  
1 iš 1
25402 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Vartotojų lojalumo ugdymas versle
EN:  
1 iš 1
25398 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Verslo valdymo sistemos versle vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Eglė Kazlauskienė    Laisvų temų: 5
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25426 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Ekologinės rinkodaros/tiekimo/apskaitos/ženklinimo taikymo įmonėje galimybės
EN:  
1 iš 1
25383 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Ekologiškai orientuoto verslo plėtros galimybės
EN:  
1 iš 1
25381 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Paslaugų rinkodaros gerinimo įmonėje sprendimai
EN:  
1 iš 1
25382 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Strategijos parengimas įmonės/organizacijos pavyzdžiu
EN:  
1 iš 1
25380 5 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Vertės didinimo sprendimai įmonės/organizacijos pavyzdžiu
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius    Laisvų temų: 14
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24634 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Europos Sąjungos muitinės teisinio reguliavimo sistemos kūrimo tendencijos
EN:  
1 iš 1
24636 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės logistika ir jos vaidmuo šiuolaikinėje tarptautinėje prekyboje
EN:  
1 iš 1
24640 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės tarnybos kompetencijų modelio bei pareigūnų (tarnautojų) veiklos standartų taikymas valdant žmogiškuosius išteklius
EN:  
1 iš 1
24635 4 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Pramoninės nuosavybės subjektų teisių apsauga muitinės priemonėmis
EN:  
1 iš 1
24638 5 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Prekės ženklo inovatyvi architektūra ir jo teisinės apsaugos ypatumai
EN:  
1 iš 1
24637 6 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Rizikos valdymas tarptautinėje tiekimo grandinėje įgyvendinant teisės ir teisingumo principus
EN:  
1 iš 1
24639 7 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: XXI a. muitinės personalo profesinės kompetencijos modeliai, jų ypatumai
EN:  
1 iš 1
25310 8 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Europos Sąjungos muitinės teisinio reguliavimo sistemos kūrimo tendencijos
EN:  
1 iš 1
25312 9 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės logistika ir jos vaidmuo šiuolaikinėje tarptautinėje prekyboje
EN:  
1 iš 1
25316 10 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės tarnybos kompetencijų modelio bei pareigūnų (tarnautojų) veiklos standartų taikymas valdant žmogiškuosius išteklius
EN:  
1 iš 1
25311 11 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Pramoninės nuosavybės subjektų teisių apsauga muitinės priemonėmis
EN:  
1 iš 1
25314 12 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Prekės ženklo inovatyvi architektūra ir jo teisinės apsaugos ypatumai
EN:  
1 iš 1
25313 13 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Rizikos valdymas tarptautinėje tiekimo grandinėje įgyvendinant teisės ir teisingumo principus
EN:  
1 iš 1
25315 14 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: XXI a. muitinės personalo profesinės kompetencijos modeliai, jų ypatumai
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Irena Mačerinskienė    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25405 1 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: E-verslo įmonės veiklos vertinimas
EN:  
1 iš 1
25404 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Komercinių bankų veiklos Lietuvoje vertinimas
EN:  
1 iš 1
25403 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Paslaugų įmonės finansinės būklės vertinimas
EN:  
1 iš 1
25406 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Turizmo įmonės finansinės būklės vertinimas
EN:  
1 iš 1
    Dr. Mangirdas Morkūnas    Laisvų temų: 4
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25433 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Pardavimo skatinimo veiksnių efektyvumo vertinimas
EN:  
1 iš 1
25395 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: N įmonės rinkodaros strategijos vertinimas
EN:  
1 iš 1
25396 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Pasirinktos prekių grupės paklausos tyrimas
EN:  
1 iš 1
25397 4 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Pirkimo sprendimo barjerų tyrimas
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Askoldas Podviezko    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25447 1 NS (936) finansų ekonomikos LT: Comparative analysis of features of bank-based and market-based financial systems
EN:  
1 iš 1
25449 2 NS (936) finansų ekonomikos LT: Comparative analysis of reliability of commercial banks of [your country]
EN:  
1 iš 1
25448 3 NS (936) finansų ekonomikos LT: Comparative analysis of reliability of insurance companies of [your country]
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Rita Remeikienė    Laisvų temų: 6
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25423 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Ekonominio saugumo Lietuvoje vertinimo problematika
EN:  
1 iš 1
25422 2 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Elektroninio verslo vertės veiksnių vertinimas
EN:  
1 iš 1
25407 3 NS (936) finansų ekonomikos LT: Finansinių inovacijų įvedimo į finansų rinkas padarinių vertinimas
EN: Assessment of the Consequences Regarding Financial Innovations' Introduction to Financial Markets 
1 iš 1
25408 4 NS (936) finansų ekonomikos LT: Išvestinių finansinių priemonių įvedimas ir plėtra X sektoriuje
EN: Introduction and Development of Derivatives in X Sector 
1 iš 1
25410 5 NS (936) finansų ekonomikos LT: Minios finansavimas
EN: Crowd Funding 
1 iš 1
25411 6 NS (936) finansų ekonomikos LT: NT rinką lemiančių veiksnių vertinimas X šalyje
EN: Assessment of Factors Influencing Real Estate Market in X Country 
1 iš 1
    Prof. dr. Irmantas Rotomskis    Laisvų temų: 9
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24632 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Asmens duomenų teisinė apsauga
EN:  
1 iš 1
24630 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Asmens duomenų teisinės apsaugos principai ir „teisė būti užmirštam“
EN:  
1 iš 1
24631 3 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema
EN:  
1 iš 1
24629 4 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Vartotojų teisinės apsaugos lyginamoji analizė nuotolinėje ir tradicinėje prekyboje
EN:  
1 iš 1
25308 5 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Asmens duomenų teisinė apsauga
EN:  
1 iš 1
25306 6 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Asmens duomenų teisinės apsaugos principai ir „teisė būti užmirštam“
EN:  
1 iš 1
25307 7 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema
EN:  
1 iš 1
25305 8 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Vartotojų teisinės apsaugos lyginamoji analizė nuotolinėje ir tradicinėje prekyboje
EN:  
1 iš 1
25309 9 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Žalingos informacijos platinimas internete
EN:  
1 iš 1
    Stanislava Sarapinienė    Laisvų temų: 7
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
24628 1 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Ekspeditorių veiklos teisinio reglamentavimo ir jų veiklos tarptautinėje logistikos grandinėje analizė
EN:  
1 iš 1
24627 2 IS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų veiklos teisinis reglamentavimas ir jų vaidmuo užtikrinant tarptautinės tiekimo grandinės saugą ir saugumą
EN:  
1 iš 1
25372 3 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų vaidmens tarptautinėje tiekimo grandinėje ir teisinio reglamentavimo analizė
EN:  
1 iš 1
25374 4 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Krovinių gabenimo geležinkelių transportu muitinės priežiūros ir teisinio reglamentavimo analizė
EN:  
1 iš 1
25375 5 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės atstovo vaidmens pokyčiai įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui ir pasitaikančių pažeidimų analizė
EN:  
1 iš 1
25373 6 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės prižiūrimų krovinių tranzitas autokelių transportu ir jų teisinio reglamentavimo analizė
EN:  
1 iš 1
25376 7 NS (958) teisės ir muitinės veiklos LT: Muitinės sandėlių veiklos pokyčiai įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui
EN:  
1 iš 1
    Doc. dr. Jusif Seiranov    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25418 1 NS (936) finansų ekonomikos LT: Budget Deficits and Debts in Euro Area
EN:  
1 iš 1
25419 2 NS (936) finansų ekonomikos LT: Tax Burden on Labour in the European Union
EN:  
1 iš 1
25420 3 NS (936) finansų ekonomikos LT: The Changes in China's Economic Growth Model
EN:  
1 iš 1
    Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė    Laisvų temų: 1
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25317 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Socialinio verslo kūrimo ypatumai Europoje ir Lietuvoje
EN:  
1 iš 1
    Prof. dr. Rima Žitkienė    Laisvų temų: 3
 Eil.nr.  Studijų forma  Programos Bakalauro baigiamojo darbo tema Laisva 
25429 1 IS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Veiksnių lemiančių tausesnį gyvenimo būdo pasirinkimą vertinimas
EN:  
1 iš 1
25385 2 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Neuromarketingo priemonių panaudojimas didinant pardavimus
EN:  
1 iš 1
25384 3 NS (578) verslo sistemų kūrimo ir valdymo LT: Tausojančio maisto produktų vartojimo tendencijos
EN:  
1 iš 1